სურა რაღდი

სურა რაღდი

სურა იუსუფი

სურა იუსუფი

სურა ჰუდი

სურა ჰუდი

სურა იუნუსი

სურა იუნუსი

სურა თევბე

სურა თევბე

სურა ენფალი

სურა ენფალი

სურა არაფი

სურა არაფი

სურა ენღამ

სურა ენღამ

სურა მაიდა

სურა მაიდა

სურა ნისა

სურა ნისა

სურა ფელეყ

სურა ფელეყ

სურა ფათიჰა

სურა ფათიჰა

სურა ალი იმრან

სურა ალი იმრან

სურა ბაყარა

სურა ბაყარა