განგების კვალდაკვალ

ბავშვობა, დაწყვილება და ოჯახური თანაცხოვრება

ბავშვობა, დაწყვილება და ოჯახური თანაცხოვრება – ეს ის სამი საფეხურია, რომელიც მიემართება არა წინ და უკან, არამედ მაღლა, მზესთან, უსასრულობისკენ, მარადიულ სამყაროში. ,,მოძრაობა ზევით“ – წარმოადგენს წუთისოფლის იმ კანონზომიერებას, რომლითაც განისაზღვრება კარგი ადამიანობის დაწერილი სურათი - ბედნიერება. ყოველი ნაბიჯი უკანვერმისახედია, უკანგადაუდგმელი, – წინსვლით კი სილამაზე ლამაზია, ხოლო სამივე ერთად – ცხოვრება: წრესავით შეკრული, გადაჯაჭვული, ცისებური. ისინი ერთმანეთს ისე უკავშირდებიან, როგორც, მაგალითად, ჰაერი, წყალი, მიწა, – უერთმანეთოდ რომ უმნიშვნელონნია, მნიშვნელობა კი  ერთობლიობაში. ასე იბადება ბედი, სარკე, ჭა, რომელშიც მაღლიდან, ზემოთქმული მარადიულობიდან, ირეკლება ის, რაც ჭაში გადაიჯაჭვა. რადგან გაჩენილთა გზის მოცემულობა ასეთია, რომ ცაში ჩანს ჭა და ჭაში გვწამს ცა, - ბუნებრივია, ამ გზის გასაკვალად, სხვადასხვა არჩევანში, - გვეიმედება მხოლოდ გამჩენელის ჩირაღდანი, ის, რაც გვირაბის ბოლოს ურყევად გაგვიყვანს და  არ დააყენებს სასწორზე – სისწორეს. 

აღმასვლის ყოველ დონეზე ადამიანის საუკეთესო არჩევანი ღმერთის სიყვარულით ნაკარნახევი სიყვარულია:

პირველი საფეხური, - ბავშვობა, - ,,სუსტია“ და სხვა ,,ძალებზეა“ დამოკიდებული: მასწავლებელი, მშობელი, გარემო, ბუნება... ბავშვის აღზრდისას მთავარი  ძალა სწორედ ისაა, რომ საჭირო დარიგებებში იხელმძღვანელო სიყვარულით და არა ზეწოლით; სიხარულის დროს ნათლად აჩვენო, რომ იგი განგების სიუხვეა, დაბრკოლებების დროს კი ხაზი გაუსვა, რომ სწორი გზით გადალახვა ღვთის წყალობით განხორციელდა, ხოლო არასწორ გზაზე დადგომის შემთხვევაში გამჩენი კი არაა მკაცრი მსაჯული, - ადამიანმა თავისი შეცდომით დასაჯა თავისთავი, ღმერთის სასჯელმა კი ადამიანის სასიკეთოდ იმოქმედა – აღნიშნული შეცდომის გამოსწორების ნიადაგზე. ამ მიდგომებით ძლიერდება პატარა. გულში ჩასახული რწმენა და იმედი, ფიზიკური ზრდის  სულიერ ზრდასთან  შესაბამისობის იმ მაგალითს წარმოქმნის, რომელიც საძირკველია მწვერვალისა. მას ვერ შეარყევს ხისტად გამოქროლილი გრიგალიც კი, ხოლო გააზრებული რწმენის გარეშე სათუთი ბავშვისთვის ფარფალა ნიავიც ავია და დამანგრეველი;

 შუა საფეხური, - დაწყვილება, – ქათქათა სიშავის ან შავი სიქათქათისებურია: თითქოს დრო ჩერდება ან ისე სწრაფად გადის, რომ ფიქრი მიქრის, ვითარცა ყოფიერება; მრავალ შესაძლებლობაში, - თითქოს იოლიაო, არადა ერთის არჩევა - გიჭირს, მაგრამ გჭირდება; თითქოს ძლიერდები, წინ რომ მიიწევ[1], თუმცაღა იქვე აღმოაჩენ, რომ  სისუსტე უფრო ძლიერია, ვიდრე შენ; - აცნობიერებ, რომ მდგომარეობა მიმდინარეობს და უკუსვლას - წინსვლით[2] ასცილდები; ხედავ და ხვდები, რომ მარტოსულობა უღელია და მეუღლით გათავისუფლდები;  ხმამაღლაც უხმობ და უხმოდაც ჩაგესმის, რომ  ,,ისინი სამოსელნი არიან თქვენთვის და თქვენ სამოსელნი ხართ მათთვის“[3]; რწმუნდები ან დარწმუნდები, რომ ,,გარეგნობის, სიმდიდრის, გვარიშვილობისა და რწმენისაგან -  მეოთხეთი ვინც აირჩევს, სწორედ ის მოიგებს“[4]; რომ ,,ცოლია - შენი ამანათი“[5], რომელიც შენვე დაგიბრუნდება;  ლოდია ლოდინი და დროა იჩქარო... ეს ის წუთებია, როცა ბედის დაბადება თავად გწადია, არადა უკვე დაბადებულია და მუდმივ წიაღში იბუდებს, რომელსაც ვერ მოშლი და უნდა შეეგუო. მოკლე ნაბიჯი იმდენად გრძელია, - თითქოს სწვდებაო უსასრულობის დასალიერს, რათა ცაში ჩაიხედო, საიდანაც მოხვედი, როგორც განგების მიზეზი დროებით სამშობლოში; ბედის მცირე ნაპერწკალი დედამიწაზე, სადაც ცოტა ხანს შეყოვნდი  და შემდეგ, შედეგებით გაღვივებულმა, მაღლა-მაღლა აიტყორცნე  – მუდმივ სამშობლოში დაბრუნებამდე.  აი, მიზეზი, რის გამოც დიდ ხანს ეძებს წყვილი ერთმანეთს, - იქვე რომც იყოს, მაინც, რადგან, პოვნა თითქოს იოლია, თუმცა  არ დაკარგო ამით ის, რაც უკვე ნაპოვნი გქონდა, – საკმაოდ რთული. აქ გარკვეულ როლს ასრულებს ბავშვობაში აღძრული სულისკვეთება, ის, თუ საითკენაა მიპყრობილი მისი ყურადღება. ღმერთის მორჩილი, ქმედებითი ძალისხმევით, ბედის წინაშე ყოვლად უძლურია, თუმცა სურვილი მისი მზესრულია ასე მეტყველი სიტყვებით:  ,,ღმერთო, გვიწყალობე ცოლ-შვილი თვალისჩინად და დაგვადგინე წინამძღვრად[6] ღვთისმოშიშთათვის“[7].  დადებითი პიროვნებებიც, მეუღლეები, რომლებსაც გააჩნიათ განსხვავებული ხედვანი მათთვის მთავარ საკითხებში, – უთანხმოების ბორკილებით იზღუდებიან და იცვლებიან. ამ შემთხვევაში ძლიერნიც სუსტდებიან. ამიტომ საუკეთესო გამოსავალია, გულისა და გონების ერთობლივი ჩართულობით, ოჯახის შექმნაში ადამიანმა იხელმძღვანელოს არა რაიმე ანგარებით, რომელიც ხანმოკლე და ბნელია, არამედ უბრალოებითა და რწმენის სიკაშკაშით, რომელიც იმ გრძნობების გასაქანია, რასაც დაბრკოლება ვერ ეწევა და იმ სიყვარულის სილამაზე, რასაც ბრწყინვალება ვერ შორდება. სიძნელეები   გართულდებიან, მაგრამ ამ შემართებას მხოლოდ ღმერთზე მინდობილი წყვილის იმედი აღძრავს.  ამ შემთხვევაში სუსტნიც ძლიერდებიან. მყარი იმედი   ხდება საერთო ძალა, რომლის წინაშეც ყველა უძლურება უძლურია და წყვილს შორის არსებული სხვადასხვაობა გამგებიანობით მიემართება ერთიანობის, შეთანაწყობის, მეუღლეობისკენ, რითაც თვალხილული ხდება ფაქიზი სიტკბოება – ამქვეყნიური სამოთხე;

ბოლოს, - ოჯახური თანაცხოვრება მეტწილად  წინა ორს ეფუძნება. ერთის მხრივ, მიმდინარეობს შეცნობა სილამაზისა, ნეტარება და განმტკიცება, მეორეს მხრივ კი ოჯახური შეჯახება დაბრკოლებებთან, როცა ერთიანი და სწორი  მიდგომებით,   შენდება და მშვენდება უდიდესი ბედნიერება.  პიროვნული  მონაპოვარი სათნოებითი მორთულობანია, რომლებიც მოძრაობენ საყოველთაო მიმართულებით: ადგილზე, ხალხში, შინ თუ გარეთ. ასე ერწყმის წყვილი საზოგადოებას. ადამიანი თავისთავს ეკითხება: რა ავირჩიე მე, რისი გაკეთება შემეძლო უკეთესად, რა ნიშანს ვუწერ საკუთარ თავს, სხვაზე ზრუნვის მოვალეობა ხომ არ დამაკლდა დადებითი ნიშნის მიღწევამდე და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, – მე, როგორც გაჩენილმა, რა გავაკეთე გამჩენელის გზაზე ამ სამი ნაბიჯის გადადგმისა და მთელი განვლილი ცხოვრების მანძილზე? – ჩვენთვის რთულია პასუხები, მაგრამ უზენაესის განგებით, ყველაფერი თავიდანვე გადაწყვეტილია.  

 

მუხრან აბაშიძე 

ხულოს რ–ნი სოფ. დუაძეები (ოქრუაშვილები)
15 თებერვალი, 2018 წელი

 

[1] ყოფა-ცხოვრებაში

[2] - წინსვლით: დაოჯახებისკენ

[3] წმ.ყურანი: 2/187

[4] წმ.ჰადისი: ბუხარი, IX. 110; მუსლიმ, X. 51-52

[5] წმ.ჰადისი: მუსლიმ,ჰაჯ,19/1218   

[6] - წინამძღვრად: მაგალითად, სამაგალითოდ

[7] წმ.ყურანი: 25/74


კომენტარები

განაახლეთ

სტატიები

REZO AZİZ MİKELADZE

მოწყალე და უმოწყალესი ალლაჰის სახელით,…

REZO AZİZ MİKELADZE

ყურანის ძვირფასო მასწავლებლებო!

REZO AZİZ MİKELADZE

ოჯახი

REZO AZİZ MİKELADZE

საყვარელო ბავშვებო,

Mukhran Abashidze

განგების კვალდაკვალ

REZO AZİZ MİKELADZE

ცოდვის ჩამდენთა მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები

Ramaz Beridze

ისლამი და ახალი წელი

REZO AZİZ MİKELADZE

დიდი ცოდვის ჩამდენის მდგომარეობა

REZO AZİZ MİKELADZE

ისე ვცხოვრობთ, თითქოს არასოდეს ველით სიკვდილს

REZO AZİZ MİKELADZE

ყურბანი ისლამში

REZO AZİZ MİKELADZE

ჯემა’ეთი და მეჩეთი

REZO AZİZ MİKELADZE

მარხვა

REZO AZİZ MİKELADZE

სამოთხეში კვოტის დეფიციტი!

REZO AZİZ MİKELADZE

ხელმძღვანელობა

REZO AZİZ MİKELADZE

ქება-დიდება მხოლოდ უზენაეს ალლაჰს ეკუთვნის.

REZO AZİZ MİKELADZE

თეჰვიდი

REZO AZİZ MİKELADZE

რელიგიის როლი მსოფლიო მშვიდობისთვის

REZO AZİZ MİKELADZE

იმამი აზამი ებუ ჰანიფე და ღვთისგმობა

REZO AZİZ MİKELADZE

ზედმეტობა (იფრად), ნაკლოვანება (თეფრიდ), ზომიერება (იღთიდალ)

REZO AZİZ MİKELADZE

განგება და მისი აღსრულება

REZO AZİZ MİKELADZE

წყეულიმც იყოს ამა სოფელი!

REZO AZİZ MİKELADZE

ძირითადი საზომი ერთეული: ჭეშმარიტი გზა!

REZO AZİZ MİKELADZE

რწმენა სიტყვისა და ქცევის ერთობლიობაა

REZO AZİZ MİKELADZE

ადამიანისა და ნივთის მიმართ პატივი!

REZO AZİZ MİKELADZE

კეთილი იყოს შენი მობრძანება ადამიანთა სამყაროში დალოცვილო შუამავალო!


ქადაგებისქააბადან პირდაპირი ჩართვამედინადან პირდაპირი ჩართვა
ლოცვის დროს ბათუმში 17.11.2019
ცისკარი მზე ლანჩი დღის მეორე ნახევარში საღამო ღამ.ლოცვა